Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 2

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: MUGL03
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 2
Music and Music Teaching 2
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrument, 4 hp

Böcker
Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 2: Instrumental breddning, 3 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 3: Musikdidaktik, 5 hp

Andra utdelningsmaterial kan tillfälligt tillkomma, högst till 50 sidor.

Böcker
Schenck, Robert . Spelrum. En metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2006.

Kompletterande utdelningsmaterial
(Högst ett kapitel eller femton sidor från varje källa)

Musik och genus. Röster om normer, hierarkier och förändring. Red. Olofsson, Charlie . Mölnlycke (Sweden): Högskolan för scen och musik, University of Göteborg., 2012.

Duke, Robert A. Austin (TX): 2013. "Intelligent Music Teaching. Essays on the Core Principles of Effective Instruktion". Learning and Behavior Resources. 2013.

Grönblad, Fatima. "Könsmässig snedfördelning". Uttryck. 2004, December 26. http://tidningenuttryck.net/konsmassig-snedfordelning/.

Hanken, Ingrid Maria & Johansen, Geir . Musikundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013, 2 utg.

Lehmann, Andreas C., Sloboda, John A., & Woody, Robert H. Psychology for musicians: Understanding and acquiring the skills. Oxford University Press, 2007.

Nordenlöw, Marianne . "Nyckeln till framtiden finns i musikämnet". Uttryck. 2009, Mars 31. http://tidningenuttryck.net/nyckeln-till-framtiden-finns-i-musikamnet/.

Richter, Elisabeth . "Könsroller på rundgång". Uttryck. 2014, October 15. http://tidningenuttryck.net/konsroller-pa-rundgang/.

Delkurs 4: Musikkunskap, 3 hp

Artiklar

Böcker
Edlund, Lars . Modus Vetus . Upplaga 1976 eller senaste upplaga. Stockholm: Nordiska Musikförlaget . Antal sidor: 220.

Jansson, Roine . Stora Musikguiden . Upplaga 2007 eller senaste upplaga. Värnamo : Notfabriken. Antal sidor: 208.

Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar. Musiketnologi - En introduktion. Upplaga 2002 eller senaste upplaga. Hedemora: Gidlunds förlag AB. Antal sidor: 168.

Merriam, Allan P. The anthropology of music. Upplaga 2007 eller senaste upplaga. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. Antal sidor: 370.

Palmquist, Bengt-Olof . The Refinement of Rhythm 1 . Upplaga 2008 eller senaste upplaga. KMH förlaget . Antal sidor: 184.

Kompendier
Berndalen, Per-Olov . Den Medvetne Musikanten . Antal sidor: ca 30.

Delkurs 5: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7.5 hp

Kursplaner för relevant verksamhet/ämne

Böcker
Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Upplaga 2008 eller senaste upplaga. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 227.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-03-15