Dnr: HS 2017/23

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: FEGB54
Kursens benämning: Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling
Service Development in Real Estate Brokerage
Högskolepoäng: 6 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bolton, R. & Chapman, R. LINKS Service Management Simulation. Upplaga 2017. Antal sidor: 100. Finns som E-bok: http:www.linkssimulations.com/SM/manualSM.pdf

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Upplaga 2010. John Wiley & Sons. Antal sidor: 282.

Tidskriftsartiklar
Vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 100 sidor


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2017-03-01