Dnr: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Risk- och miljökommunikation

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: RHG210
Kursens benämning: Risk- och miljökommunikation
Communication related to Environment and Risk Management
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Ytterligare artiklar tillkommer.

Böcker
Hansen, Anders. Environment, media and communication. London: Routledge, 2010. Antal sidor: 235.

Palm, Lars. Kommunikationsplanering. En handbok på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur AB, 2006. Antal sidor: 185.

Renberg, Bo. Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur AB, 2004. Antal sidor: 156.

Stoknes, Per Espen. What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming. Towards a new psychology of climate action. White River Junction. Chelsea Green Publishing, 2015. Antal sidor: 290.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-13