Dnr: HNT 2017/19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Experimentell problemlösning och dataanalys

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: FYGA25
Kursens benämning: Experimentell problemlösning och dataanalys
Experimentation and data analysis
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Björnsson, Jonas. Kort introduktion till MATLAB.

Fjelstad, Jens & Uggla, Claes. Mäta.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-22