Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Analys och geometri

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MAGA52
Kursens benämning: Analys och geometri
Calculus and Geometry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Adam, Robert A. Calculus - A Complete Course. Senaste upplagan. Essex: Pearson Education.

Råde, L Westergren, B. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Senaste upplagan. Studentlitteratur AB .


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-17