Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Matematisk uppbyggnad och bevisföring

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MAGA12
Kursens benämning: Matematisk uppbyggnad och bevisföring
Fundamental concepts and proofs in mathematics
Högskolepoäng: 6 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Adam Robert A. Calculus - A Complete Course. Senaste upplagan. Essex: Pearson Education.

Vretblad A, Ekstig K. Algebra och geometri. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-17