Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Internationellt teknikprojekt

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: EMGB30
Kursens benämning: Internationellt teknikprojekt
International technology project
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Kompendiematerial och artiklar


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-16