Dnr: HS 2017/45

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Välfärder och ofärder

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMA511
Kursens benämning: Välfärder och ofärder
Welfares and Social Exclusion
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21th century. Red. Edited by Kvist, J, Fritzell, J, Hvinden, B & Kangas, O. Upplaga 2012. Bristol: Polity Press. Antal sidor: 211.

Utsatthet, marginalisering och utanförskap. Red. Karlsson, L, Kuusela, K & Rantakeisu, U. Upplaga 2013. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 268.

Holmqvist, Mikael. Djursholm. Sveriges ledarsamhälle. Upplaga 2016. Stockholm: Atlantis. Antal sidor: 349.

Johansson, Håkan. Socialpolitiska klassiker. Upplaga 2008. Malmö: Liber. Antal sidor: 235.

Therborn, Göran. Ojämlikhet dödar. Upplaga 2016. Lund: Arkiv förlag. Antal sidor: 211.

Tidskriftsartiklar
Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer - meddelas vid kursstart.


Reviderad 2013-10-03 och 2017-02-14.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-09-27