Dnr: HS 2017/40

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturstudier

Litteraturlista

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KVGK19
Kursens benämning: Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs
Introduction to Art History and Visual Studies
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Ahlstrand, Jan Torsten. Arkitekturtermer. Senaste upplagan. Studentlitteratur. Antal sidor: 247.

Arnold, Dana. Konstvetenskap –en introduktion. Senaste upplagan. Raster förlag. Antal sidor: 178.

Björk, Cecilia & Laila Reppen. Så byggdes staden. Senaste upplagan. Svensk byggtjänst. Valda delar, 25 sidor.

Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund. öten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck. Senaste upplagan. Studentlitteratur. Antal sidor: 170.

Nochlin, Linda. "Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer". I: Konst, kön och blick. Red. Lindberg, Anna Lena. Senaste upplagan. Norstedts. Antal sidor: 29.

Stokstad, Marilyn. Art: A Brief History. Senaste upplagan. Pearson Education. Valda delar, 25 sidor.

Unwin, Simon. Analysing Architecture. Senaste upplagan. Routledge. Valda delar, 56 sidor.


Tillkommer texter i kompendieform omfattande max 300 sidor.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-02-08