Logotype of Karlstad UniversityInformatik

Litteraturlista

Framtida webbstandarder

 

Kurskod: ISGC17
Kursens benämning: Framtida webbstandarder
Future web standards
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Internet
International Organization for Standardization (ISO). http://www.iso.org/iso/home.htm (2017-01-30). Standarder från International Organization for Standardization (ISO).

The World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/ (2017-01-30). Standarder från World Wide Web Consortium (W3C).


Referenslitteratur

Funka nu. Stockholm: Funka Nu AB. http://www.funka.com/ (2015-01-07).

SS-EN 301549:. Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa. Senaste upplagan. Se http://www.etsi.org/