Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Körsång II

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MIGEC2
Kursens benämning: Körsång II
Choir Singing II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och kompletterande litteratur fastställs i samråd med undervisande lärare.


Referenslitteratur

Böcker
Alldahl, Per-Gunnar. Intonation i körsång. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2004. Antal sidor: 56.

Levin, Lars-Åke; Horovitz, Roland; Skarby, Kettil. Den stora körboken. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2004. Antal sidor: 271.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-01-26