Dnr: HS 2016/68

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Samhällsvetenskapliga metoder

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: SOGN03
Kursens benämning: Samhällsvetenskapliga metoder
Social scientific methods
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Field, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage Publications, 2013. Antal sidor: 952. Valda delar

Marianne Jørgensen & Louise Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage, 2002. Antal sidor: 224.

Svend Brinkmann & Steinar Kvale. Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Upplaga 3. London: Sage, 2015. Antal sidor: 405.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-12-05