Dnr: HS 2016/44

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Affärssystem I: Analysmodeller

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: ISGB05
Kursens benämning: Affärssystem I: Analysmodeller
Enterprise Systems I: Models for Analysis
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hedman, J & Nilsson, F & Westelius, A (red.). Temperaturen på affärssystem i Sverige. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44-05356-1.

Magnusson, J. & Nilsson, A. Enterprise System Platforms - Transforming the Agenda. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Motiwalla, L.F & Thompson, J. Enterprise Systems for Management. Senaste upplagan. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Kompendier
Artikelkompendier.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-12-20