Dnr: HS 2016/49

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: IEGA02
Kursens benämning: Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi
Economics for Industrial Management
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
O´Sullivan, A. & Sheffrin, S. & Perez, S. Economics: Principles, Applications, and Tools. Selected Chapters by Karlstad University. Senaste upplagan. Pearson. ISBN 9781784343057.

Kompendier
Kompendier och annat övningsmaterial. Distribueras av ämnet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-12-16