Dnr: HNT2016/7:10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Materialteknik för civilingenjörer

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: MTGB16
Kursens benämning: Materialteknik för civilingenjörer
Materials Engineering for Engineering Science
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Askeland, Donald R., Wright, Wendelin J. The science and engineering of materials. Senaste upplagan. Boston, USA: Cengage Learning, 2014, c2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-11-29