Dnr: HS 2016/74

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Retorik I

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: S1GAR1
Kursens benämning: Retorik I
Rhetoric I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). ISBN 978-91-44-06739-1. Antal sidor: Ca 150 (enligt anvisningar).

Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). ISBN 978-91-44-06740-7. Antal sidor: Ca 130 (enligt anvisningar).

Ingemansson, Kristian, Ekström, Mikael. Power-Point-presentationer. Handbok i modern retorik och presentationsteknik. Liber: Malmö, 2010. (2:a uppl.). ISBN 978-91-47-09473-8.

Johannesson, Kurt. Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Stockholm: Norstedts, 2014 (eller tidigare tryckår). Antal sidor: 206.

Renberg, Bo. Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2013, (2:a uppl.). Antal sidor: 90 (enligt anvisningar).


Referenslitteratur

Lindqvist Grinde, Janne. Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur, 2008. ISBN 978-91-44-04788-1.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-11-08