Dnr: HS 2016/49

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Tidsserieanalys

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: STGB06
Kursens benämning: Tidsserieanalys
Time series analysis
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cryer J. D., Chan K-S. Time Series Analysis with Applications in R. Senaste upplagan. Springer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-11-03