Logotype of Karlstad UniversityMedicinsk vetenskap

Litteraturlista

Anatomi och fysiologi

 

Kurskod: MDGAF1
Kursens benämning: Anatomi och fysiologi
Anatomy and physiology
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Martini, F.H.. Fundamentals of anatomy and physiology.. Senaste upplagan. San Fransisco: Pearson Education.

Kompendier
Laborationskompendium - erhålls från kursledningen..


Referenslitteratur

Böcker
Lundh, B & Malmquist, J.. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer.. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.