Dnr: HNT 2016/7:9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Elteknik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: ELGA21
Kursens benämning: Elteknik
Electrical technology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hughes, Edward. Electrical and Electronic Technology. Upplaga 12. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-26