Dnr: HNT 2016/7:8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Signaler och system

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: ELGB23
Kursens benämning: Signaler och system
Signals and Systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bengtsson, Lars; Karlström, Bill. Transformer och filter. Senaste upplagan. Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-26