Dnr: HS 2016/48

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Litteraturlista

Ledarrollen i projektmiljöer

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: PLAD04
Kursens benämning: Ledarrollen i projektmiljöer
Leadership in Project Environments
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Adkins, L. Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMaters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition. Senaste upplagan. Addison Wesley.

Jansson, T & Ljung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Northouse, P.G. Leadership: Theory and practice. Senaste upplagan. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, Inc.

Kompendier
Finns som PDF i vår lärplattform.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-09-20