Logotype of Karlstad UniversityBusiness Administration

Course Reading

Business research methods

 

Course Code: FEGB31
Course Title: Business research methods
Business research methods
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
SAGE Research Methods Online - databas via Karlstads Universitetsbibliotek.

Bryman, A., Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Last edition. Stockholm: Liber AB.

Ekengren, A-M., Hinnfors. J. Uppsatshandbok - hur du lyckas med din uppsats. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Last edition. Stockholm: Liber AB.