Logotype of Karlstad UniversityFöretagsekonomi

Litteraturlista

Business research methods

 

Kurskod: FEGB31
Kursens benämning: Business research methods
Business research methods
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
SAGE Research Methods Online - databas via Karlstads Universitetsbibliotek.

Bryman, A., Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Ekengren, A-M., Hinnfors. J. Uppsatshandbok - hur du lyckas med din uppsats. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.