Reg No: HS2016/43

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Business Administration

Course Reading

Methods in Business Administration

Valid from spring semester 2017

 

Course Code: FEGB52
Course Title: Methods in Business Administration
Företagsekonomisk metod
Credits: 9
Degree Level: Bachelor


Books
SAGE Research Methods Online - databas via Karlstads Universitetsbibliotek.

Bryman, A., Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Last edition. Stockholm: Liber AB.

Ekengren, A-M., Hinnfors. J. Uppsatshandbok - hur du lyckas med din uppsats. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Last edition. Stockholm: Liber AB.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 16 September 2016