Dnr: HS 2016/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Advanced service management

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: FEAD49
Kursens benämning: Advanced service management
Advanced service management
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Vetenskapliga artiklar
Scientific articles, about 1000 pages..


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-09-16