Dnr: MAGC08/20171

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Introduktion till partiella differentialekvationer

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: MAGC08
Kursens benämning: Introduktion till partiella differentialekvationer
Introduction to Partial Differential Equations
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Strauss Walter A. Partial Differential Equations. An Introduction. John Wiley and Sons, 2008.

Kopior
Muntean Adrian. Continuum Modeling: An Approach through Practical Examples. Springer Verlag, 2015.

Renardy Michael, Rogers Robert C. An Introduction to Partial Differential Equations. Springer Verlag, 2004.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-13