Dnr: HNT 2016/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Ytfysik

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: FYAE03
Kursens benämning: Ytfysik
Surface Physics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Lüth, Hans. Solid surfaces, Interfaces and Thin Films. Senaste upplagan. Springer-Verlag.


Referenslitteratur

Ertl, Gerhard & Küppers, Jürgen. Low Energy Electrons and Surface Chemistry. Senaste upplagan. VCH Verlagsgesellschaft mbH.

Prutton, Martin. Introduction to Surface Physics. Senaste upplagan. Oxford University Press.

Venables, John A. Introduction to Surface and Thin Film Processes. Senaste upplagan. Cambridge University Press.

Woodruff, D. P. & Delchar, T. A. Modern Techniques of Surface Science. Senaste upplagan. Cambridge University Press.

Zangwill, Andrew. Physics at Surfaces. Senaste upplagan. Cambridge University Press.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-08