Dnr: HNT 2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Separationsprocesser

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: CKGB55
Kursens benämning: Separationsprocesser
Separation Processes
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåWarren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott
Unit operations of chemical engineering
McGraw-Hill
Seventh Edition
ISBN: 9780071247108

Utdelat material och material som säljs via Välkomstcentret.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-09