Dnr: HNT 2016/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Nanovetenskap II

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: CBAD80
Kursens benämning: Nanovetenskap II
Nanoscience II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Ihn, Thomas. Semiconductor Nanostructures - Quantum States and Electronic Transport. Senaste upplagan. Oxford University Press.

Referenslitteratur
Di Ventra, Massimiliano, Evoy, Stephane, Heflin, James R (Eds). Introduction to nanoscale science and technology. Senaste upplagan. Kluwer Academic Publishers.

Heinzel, Thomas. Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures. Senaste upplagan. Wiley-VCH.

Ouisse, Theirry. Electronic Transport in Nanostructures and Mesoscopic Devices. Senaste upplagan. ISTE Wiley.

Waser, Rainer (Ed). Nanoelectronics and Information Technology. Senaste upplagan. Wiley-VCH.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-08