Dnr: HNT 2016/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Beräkningsfysik

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: CBAD82
Kursens benämning: Beräkningsfysik
Computational Physics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Thijssen, Joseph Marie. Computational Physics. Senaste upplagan. Cambridge University Press.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-05