Reg No: LUN2014/9

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Mathematics

Course Reading

Degree project, Secondary education - Mathematics and Mathematics Teaching

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: LXAA14
Course Title: Degree project, Secondary education - Mathematics and Mathematics Teaching
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning
Credits: 15
Degree Level: Master


Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pages: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Edition 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Pages: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Edited by Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 2 June 2014