Dnr: HS 2016/53

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 1

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: MUGL01
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 1
Music and Music Teaching 1
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrument, 7.5 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 2: Instrumental breddning, 3 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 3: Musikdidaktik, 6 hp

Kompletterande utdelningsmaterial, artiklar ur fackpress samt forskningsrapporter om högst 150 sidor tillkommer.

Böcker
Hanken, I.M. & Johansen, G . Musikkundervisningens didaktikk. Upplaga 2:a utgåvan. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.

Rostwall, A.L. & West, T. Handlingsutrymme - om utvecklingsarbete i musikundervisning. Stockholm: KMH förlaget, 1998.

Delkurs 4: Musikkunskap, 6 hp

Böcker
Edlund, Lars . Modus Vetus . Upplaga 2. Uppl. Stockholm: Nordiska Musikförlaget . Antal sidor: 220.

Palmquist, Bengt-Olof . The Refinement of Rhythm 1 . KMH förlaget , 2008. Antal sidor: 184.

Tyboni, B. Noter. Gehrmans Musikförlag, 1996. Antal sidor: 297.

Kompendier
Berndalen, Per-Olov . Den Medvetne Musikanten . Antal sidor: 30.

Gustavii, Mats. Introkurs musiklära. 2011. Antal sidor: 10.

Nolgård, Daniel. Introduktion till harmonilära. 2011. Antal sidor: 56.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-02-24