Dnr: HNT 2016/9:9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Personsäkerhet II; skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: RHAD22
Kursens benämning: Personsäkerhet II; skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete
Human Safety II; injury prevention and safety promotion
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Andersson Ragnar, Nilsen Per (red.). Personsäkerhet: teori och praktik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015. Antal sidor: 273.

Robertson Leon. Injury Epidemiology. Research and Control Strategies. Third edition. Oxford University Press, 2007. Antal sidor: 250.

Tidskriftsartiklar
Gielen, A. C., & Sleet, D. "Application of behavior-change theories and methods to injury prevention". Epidemiologic Reviews. 2003 25(1), 65-76..

Haddon Jr, W. "Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy". Public health reports. 1980 95(5), 411.

Lund, J., & Aarø, L. E. "Accident prevention. Presentation of a model placing emphasis on human, structural and cultural factors. Safety Science". Safety Science. 2004 42(4), 271-324.

Mack et al. "Preventing Unintentional Injuries in the Home Using the Health Impact Pyramid". Health Education & Behavior. 2015 42(15). 115-122..

Reason. "Human error: models and management". BMJ. 2000 320(7237), 768-770..


Referenslitteratur

Guidelines for Safety Investigations of Accidents. ESReDA, 2009. Antal sidor: 65.

Risk Assessment Guidelines for non-food Consumer Products. European Commission.

Andersson Ragnar. Personsäkerhet på tvären. Karlstad: Karlstads universitet, 2011. 51-92. Antal sidor: 50.

Svedung Inge. Låt det inte hända igen Metodik för åtgärdsinriktad uppföljning av barnolyckor. Karlstad: Räddningsverket, 2007.

Särdquist Stefan. Olycksundersökning. Karlstad: Räddningsverket, 2005. NCO 2005:3.


Ytterligare litteratur tillkommer i form av bland annat vetenskapliga artiklar inom ämnet riskhantering.

Flera av böckerna finns att ladda ner, sök på nätet och universitetets bibliotek innan inköp.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-29