Dnr: HS 2017/47

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Organisering, interaktion och samhälle

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SOAE60
Kursens benämning: Organisering, interaktion och samhälle
Organizing, interaction and society
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Jackall, Robert. Moral Mazes. The world of corporate managers. Oxford: University Press, 2010.

Kanter, Rosabeth Moss. Men and women of the corporation. Upplaga 2 ed. New York: BasicBooks, 1993. Antal sidor: 390.

Simmel, Georg. Conflict: The web of group-affiliations. Glencoe: Free Press, 1955. Antal sidor: 195.

Whyte, William Foote. Street Corner Society: den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel. Malmö: Ègalité, 2010. Antal sidor: 489.

Kapitel i bok
Hochschild, A.R. "Kärlek och guld". I: Det sociala livets emotionella grunder. Red. Wettergren, Å. Starrin B. & Lindgren, G. . 2008. 167-186.

Nedelmann, Birgitta. "The Continuing Relevance of Georg Simmel: Staking Out Anew ". I: Handbook of Social Theory . Red. Georg Ritzer and Barry Smart. London: Sage, 2001. Antal sidor: s 66-80.

Scott, Alan. "Georg Simmel the individual and the organization". I: The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Red. Paul Adler. Oxford: Oxford University Press, 2009. Antal sidor: s 268-290.

Kompendier
Czarniawska, B. "Om organisering: Att införa ordning och att berätta om den ". I: En teori om organisering. Lund: Studentlitteratur.

Weick, K. E. "An introducition to Organizing". I: The Social Psychology of Organizing. New York: McGraw-Hill, 1969.


Referenslitteratur

Böcker
Pease, Bob. Undoing Privilege. London: Zed Books Ltd, 2010. Antal sidor: 226.

Sager, Maja. Everyday clandestinity : experiences on the margins of citizenship and migration policies . Lund: Media-Tryck, 2011. Antal sidor: 261.


Litteratur tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Reviderad 2015-06-22
Reviderad 2016-06-27
Reviderad 2017-09-05

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-05