Dnr: HS 2016/55

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Litteraturlista

Skissteknik I

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KBGAT1
Kursens benämning: Skissteknik I
Drawing and Visualization Techniques I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Birgerstam, P. Skapande handling - om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur, 2000. ISBN 91-44-01399-X.

Dodson, Bert. Keys to Drawing. Ohio: North Light Books, 1990. ISBN 9780891343370. Antal sidor: 224.


Referenslitteratur

Frid, J. Intro Bild. Malmö: Didacta förlag, 2003. ISBN 9789188548030.

Mankell, Bia. Bild och materialitet: om föreställningar, synsätt, material och uttryck i målning, teckning och fotografi. Lund: Studentlitteratur, 2013. Sid. 141-187. ISBN 9789144083476. Antal sidor: 242.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-22