Dnr: HNT 2016/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Userinnovation I

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: MSAD98
Kursens benämning: Userinnovation I
User Innovation I
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Cialdini, Robert B. Påverkan - teori och praktik. Valfri upplaga. Malmö: Liber.

Kristensson, Per, Gustafsson, Anders, Witell, Lars. Tjänsteinnovation. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Wickberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa, Törlind, Peter. DESIGN PROCESS OCH METOD. Valfri upplaga. Lund: Studentlitteratur AB, 2015.

Tidskriftsartiklar
Artiklar och annat material som rekommenderas av respektive föreläsare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-21