Dnr: HS 2016/55

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Litteraturlista

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KBGAB1
Kursens benämning: Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer
Visual Narrative: Comics, Illustrations and Visualized Ideas
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Introduktion till Konst- och bildgestaltning, 7.5 hp

Dodson, Bert. Keys to Drawing. Ohio: North Light Books, 1990. ISBN 9780891343370. Antal sidor: 224.

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2012. ISBN 9789144059457. Antal sidor: 216.

Freeland, Cynthia. Konstteori: en introduktion. Stockholm: Raster förlag, 2006. ISBN 9789187215742. Antal sidor: 204.

Delkurs 2: Illustration och visualisering, 7.5 hp

Eco, Umberto. On Ugliness. New York: Rizzoli, 2011. ISBN 9780847837236. Antal sidor: 455.

Eissen, Koos & Steur, Roselien. Sketching - The Basics. The Netherlands: BIS Publishers, 2011. ISBN 9789063692537. Antal sidor: 202.

Waern, Yvonne et. al. Bild och föreställning: Om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144042590. Antal sidor: 197.


Referenslitteratur

Bild & form för informationsdesign. Red. Pettersson, Rune. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144033826. Antal sidor: 283.

Kroppen: konst och vetenskap. Red. Holger, Lena. Stockholm: Nationalmuseum, 2005. ISBN 9171007229. Antal sidor: 283.

Delkurs 3: Seriemediets berättarteknik, 7.5 hp

Eisner, Will. Graphic Storytelling and Visual Narrative: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist. New York: W.W. Norton, 2008. ISBN 9780393331271. Antal sidor: 169.

Magnusson, Helena. Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Göteborg: Makadam förlag, 2005. ISBN 9789170610219. Antal sidor: 383.

McCloud, Scott. Making comics: Storytelling secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. New York: Harper, 2006. ISBN 9780060780944. Antal sidor: 264.

McCloud, Scott. Serier: den osynliga konsten . Stockholm: Medusa, 1995. ISBN 9789170890086. Antal sidor: 230.


Referenslitteratur

Abel, Jessica & Madden, Matt. Drawing Words & Writing Pictures: Making Comics: Manga, Graphic Novels and Beyond. New York: First Second, 2008. ISBN 9781596431317. Antal sidor: 282.

Carrier, David. The Aesthetics of Comics. University Park: Pennsylvania State Univ. Press, 2000. ISBN 9780271021881. Antal sidor: 139.

Waern, Yvonne et. al. Bild och föreställning: Om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144042590. Antal sidor: 197.

Delkurs 4: Bildanalys, 7.5 hp

Elsner, Catharina. Att tolka och analysera bilder. Stockholm: Stockholms universitets förlag, 1998. ISBN 9789176564325. Antal sidor: 44.

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2012. ISBN 9789144059457. Antal sidor: 216.

Rose, G. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. London: Sage, 2016. 4th edition. ISBN 9780857028884. Antal sidor: 432.

Waern, Yvonne et. al. Bild och föreställning: Om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144042590. Antal sidor: 197.


Aktuella artiklar kan tillkomma.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-17