Dnr: HNT 2016/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Miljövetenskap

Litteraturlista

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: MVA601
Kursens benämning: Hållbar utveckling och regionala perspektiv
Sustainable development and regional perspectives
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Wheeler, Stephen M. Planning for Sustainability. Creating livable, equitable and ecological communities. London & New York: Routledge, 2013 (2004). Antal sidor: (totalt 380 sid, valda delar om ca 100 sidor läses).


Tillkommer artiklar och annat material tillhandahållet elektroniskt, samt självvald litteratur om ca 500 sidor.

Reviderad 2016-06-14 enligt Prefektbeslut Nr 7 Dnr HNT 2016/9

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2016-06-14