Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Genusvetenskap

Litteraturlista

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: GVGA12
Kursens benämning: Genus och jämställdhet i teori och praktik
Gender and Equality in Theory and Practice
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.). Normkritisk Pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, (2010). Antal sidor: 290.

Lindholm, Kristina (red.). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur AB, (2011). Antal sidor: 261.

Mark, Eva. Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, (2007). Antal sidor: 148.

Thomsson, Helene & Elvin-Nowak, Ylva. 11 nyanser av tystnad. Om maktspel och konflikter på arbetsplatser. Bonnier Existens, 2010. Antal sidor: 255.

Wahl, Anna & Sophie Linghag. Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer. Lund: Studentlitteratur, (2013).

Artiklar och rapporter:
Ann-Katrine Roth. Allt Att Vinna. Från ord till handling för jämställda arbetsplatser. Unionen, 2015. Antal sidor: 68.

Christina Franzén mfl. Det lönar sig, genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri. Näringslivets Ledarskapsakademi, 2010. Antal sidor: 159.

Rönnblom, Malin. "Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik". i Tidskrift för genusvetenskap. (2011) nr 2-3.

SOU 2014:6. Män och jämställdhet. Betänkande av Utredningen om män och jämställdhet. 2014.


Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-08