Dnr: HS 2016/44

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Grundläggande programmering

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: ISGA04
Kursens benämning: Grundläggande programmering
Introductory Programming
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Skansholm, J. C från början. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-05-30