Dnr: HS 2016/44

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Programutveckling

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: ISGB04
Kursens benämning: Programutveckling
Software Development
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Läraren tillhandahåller kompendier och pdf:er.

Referenslitteratur
Bell, D. Software Engineering for Students - A Programming Approach. Senaste upplagan. Addison-Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-05-30