Dnr: HS 2016/53

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Huvudinstrument V, västerländsk konstmusik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KOGV12
Kursens benämning: Huvudinstrument V, västerländsk konstmusik
Main instrument V, Western classical music
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-05-26