Dnr: HS 2016/53

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Ensemble II, västerländsk konstmusik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KOGV04
Kursens benämning: Ensemble II, västerländsk konstmusik
Ensemble II, Western classical music
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-05-26