Dnr: HNT 2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Hållbar utveckling för ingenjörer

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: EMG121
Kursens benämning: Hållbar utveckling för ingenjörer
Sustainable Development for Engineering
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Dahlin Jon-Erik . Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer. Studentlitteratur, 2014. ISBN 9789144092669.

Kompendier
Kompendier samt utdelat material 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-05-04