Dnr: HS 2016/48

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Litteraturlista

Projekt som arbetsform

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: PLAD10
Kursens benämning: Projekt som arbetsform
The Project Work Form
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Berggren, C & Lindkvist, L (red.). Projekt : organisation för målorientering och lärande. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, T. Agil projektledning. Senaste upplagan. Stockholm: Sanoma Utbildning.

Jansson, T & Ljung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Jansson, T & Ljung, L. Projektledningsmetodik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Kompendier
Finns som PDF i vår lärplattform.


Referenslitteratur

Böcker
Belbin. The Belbin Guide to Succeeding at Work. Upplaga 2. London: Belbin Associates, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-04-13