Dnr: HNT 2016/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Geomatik

Litteraturlista

Kartografi I

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGA22
Kursens benämning: Kartografi I
Cartography I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
L. Granath, Elg. Konsten att framställa kartor -en handledning i kartdesign. Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 190.

Terry Slocum, Robert McMaster, Fritz Kessler, Hugh Howard. Thematic Cartography and Geovisualization . Upplaga 3rd Edition. Pearson, 2013. ISBN 9781292055442. Antal sidor: 624.


Referenslitteratur

Kaj Johansson. Grafisk kokbok. Arena AB, Sverige, 2006. Antal sidor: 50. Inbunden

M.J. Kraak (1999). Cartography Visualization of spatial data. Harlow: Prentice Hall, 2002. Antal sidor: 50. Hardback

M.J. Kraak (2001). Web Cartography. London: Taylor & Francis Ltd, 2000. Antal sidor: 100. Hardback


Reviderad 2016-04-04 enligt Prefektbeslut Dnr 2016/9 Nr5

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2008-11-12