Dnr: FAK12007/03

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Datakommunikation II

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: DVGC02
Kursens benämning: Datakommunikation II
Computer Networking II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Antonio Monge, Krzysztof Szarkowicz. MPLS in the SDN Era. ISBN 9781491905456.

James F. Kurose & Keith W. Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach. Upplaga 6. ISBN 0-13- 285620-4 .

Stallings. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Clo. Addison-Wesley Professional. ISBN 0134175395.


Referenslitteratur

Patricia A. Morreale, ‎James M. Anderson. Software defined networking : design and deployment. CRC Press.

Paul Goransson, Chuck Black. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach. Morgan Kaufmann. ISBN 0-12-416675-X.

Siamak Azodolmolky. Software defined networking with OpenFlow. Packt Pub..

Thomas D.Nadeau. Software Defined Networks. Upplaga 3. O’Reilly Media.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2016-02-22