Dnr: HS 2016/49

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Statistisk teori I

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: STGB21
Kursens benämning: Statistisk teori I
Statistical theory I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Wackerly, D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R. Mathematical Statistics with Applications. Senaste upplagan. Brooks/Cole.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-03-07