Dnr: HNT 2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Grundläggande värme- och strömningslära

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: EMG131
Kursens benämning: Grundläggande värme- och strömningslära
Fundamentals of Thermal and Fluid Sciences
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Çengel.Y.A., Cimbala, J.M.. Fluid Mechanics. Upplaga 3. MacGraw-Hill International Edition.

Kompendier
Kompendier 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-03-07