Dnr: HS 2016/53

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik- och ljudproduktion 7

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: MUAL17
Kursens benämning: Musik- och ljudproduktion 7
Music and Sound Production 7
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Musikdidaktik, 3.5 hp

Noter och annat material för momentet sceniskt projekt tillkommer.

Böcker
Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter-kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. Antal sidor: 141 (valda delar).

Eklund, Sven. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur AB, 2010. Antal sidor: 193 (valda delar).

Rapporter
Backman Bister, Anna. Spelets regler. Stockholm: Us-AB, 2014. Antal sidor: 227.

Delkurs 2: Musik- och ljudproduktion, 4 hp

Texter ur aktuell audioteknologisk fackpress, forskning och debatt. Valen görs i samråd mellan undervisande lärare och student.

Böcker
Davis, Don; Patronis, Eugene. Sound System Engineering. Routledge Ltd, 2012. ISBN eISBN-13: 9780080959603. Antal sidor: 505.

Everest, F. Alton; Pohlmann, Ken C. Master handbook of acoustics. McGraw-Hill/Tab Electronics, 2009. ISBN eISBN-13: 9780071603331. Antal sidor: 529.


Referenslitteratur

Ballou, Glen. Handbook for Sound Engineers. Focal Press, 2008. ISBN eISBN-13: 9780080927619. Antal sidor: 1807.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2016-03-02